Rewat Watananugulkit

เรวัติ วัฒนานุกูลกิจ

Faculty

2537-2540 โครงการวิจัยผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช บริเวณสนามกอล์ฟแหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล คันทรีคลับ จังหวัดชลบุรี, สนามกอล์ฟแหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล คันทรีคลับ
2539-2540 โครงการติดตามตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริเวณเขื่อนป่าสัก, สำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
2545-2546 โครงการนำร่องเพื่อการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองด่าน คลองบางขุนเทียน คลองสนามชัย, สำนักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
2549-2550 โครงการสำรวจทางสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น บริเวณโครงการพัฒนาที่ดินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ. แก่งคอย จ.สระบุรี : การศึกษาคุณภาพผิวดินและน้ำใต้ดิน, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย