Somboon Intomya

สมบูรณ์ อินทร์ถมยา

Faculty

Speaker/วิทยากร
วิทยากรบรรยายการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2527
-
Speaker/วิทยากร
วิทยากรในการอบรมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเทศบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 2 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2526
-
Speaker/วิทยากร
วิทยากรในการอบรมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเทศบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 1 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2525
-