Mandhana Prakansamut

มัณฑนา ปราการสมุทร

Faculty

Book

(2000).  รองศาสตราจารย์มัณฑนา ปราการสมุทร, ิศรา สอิ้งทอง, "โลตัส 123 อย่างง่าย", จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2000========= -.  
(2000).  รองศาสตราจารย์มัณฑนา ปราการสมุทร, "การเขียนชุดคำสั่งภาษาซี", จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2000 ========= -.  
(2000).  ศาสตราจารย์ทักษิณา สวนานนท์, รองศาสตราจารย์ มัณฑนา ปราการสมุทร, "พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์", จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2000========= -.  
(2000).  รองศาสตราจารย์มัณฑนา ปราการสมุทร, "ภาษาเบสิกสำหรับไมโครคอมพิวเตอร์", จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2000========= -.