Jintana Sarayuthpitak

จินตนา สรายุทธพิทักษ์

Faculty

ชั้นสูงสุด มหาวชิรมงกุฎ
ม.ว.ม.
2006
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
ป.ม.
2001
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
ท.ช.
1995
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
ท.ม.
1991
ประถมาภรณ์มงกุฎไทยช้างเผือก
ป.ช.
1991
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
ต.ม.
1989
จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
จ.ช.
1987