Weerapun Rungseevijitprapa

วีระพันธ์ รังสีวิจิตรประภา

Faculty

- การพัฒนาโครงสร้างการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ไทยเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันทางอุตสาหกรรม, - -
- การสร้างอุปกรณ์ทดสอบไฟฟ้าแรงสูงต่าง ๆ, - -
- ชุดทดสอบแรงดันสูงความถึ่สูง สำหรับการทดสอบลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, - -
- ห้องทดสอบสายไฟฟ้าแรงสูงใต้ดิน บริษัท เฟ้ลปส์ดอด์จ ไทยแลนด์ จำกัด, - -
- อุปกรณ์ทดสอบในห้องปฏิบัติการทดสอบไฟฟ้าแรงสูง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, - -
Research Interests: - High-Voltage Engineering - Electromagnetic Compatibility -